Atenție la valoarea în vamă – noi ghiduri de simplificare emise de Comisia Europeană vin în sprijinul importatorilor

Prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile de import (valoarea de tranzacție) este unul din elementele de taxare care poate genera probleme complexe atât în momentul importului de mărfuri, cât și ulterior (de exemplu, în cazul unor plăți ulterioare importului, dar făcute în legătură cu mărfurile importate). În ultimele 12 luni, Comisia Europeană a revizuit în mod constant ghidurile actuale (de exemplu, Compendiumul pe valoarea în vamă) cu scopul de a veni în sprijinul companiilor pe diverse spețe privind valoarea în vamă și a costurilor care trebuie adăugate la aceasta.

În 27 martie 2024, în premieră, Comisia Europeană a elaborat și primul ghid privind aplicarea art. 73 din Codul Vamal Unional care prevede o simplificare a determinării valorii în vamă în cazul în care elementele valorii tranzacției nu sunt cuantificabile în momentul importului.  Simplificarea se dorește a fi utilă pentru declararea costurilor adiționale la valoarea în vamă, cum ar fi cele privind cercetarea și dezvoltarea sau redevențe și drepturi de licență legate de mărfurile importate.

Sub rezerva unei autorizații din partea autorităților vamale (acordată în baza unor criterii și condiții bine stabilite), simplificarea permite ca valoarea acestor elemente să fie încorporată în valorile în vamă ale importurilor pe baza unei metode de calcul convenite în avans și ca valoarea în vamă să fie tratată ca finală la momentul importului (adică nu este necesară o reconciliere ulterioară). Aici menționăm și faptul că societățile care dețin certificarea AEO pot obține mult mai ușor această autorizație, o mare parte din condițiile necesare fiind considerate ca îndeplinite.

Ghidul urmărește să crească claritatea și consecvența metodelor de evaluare în vamă, oferind instrucțiuni practice pentru importatori, specificând responsabilitățile deținătorilor de autorizații și oferind răspunsuri la 13 întrebări practice legate de aplicarea articolului 73 din Codul Vamal Unional.

De asemenea, în aprilie 2024, a fost actualizat și Compendiumul European privind valoarea în vamă. Pe lângă modificări editoriale minore, s-au actualizat notele interpretative privind evaluarea în vamă (WTO), s-au efectuat revizuiri privind tratamentul de evaluare în vamă a mărfurilor deteriorate sau defecte la import, inclusiv studiile de caz privind situațiile de garanție,  s-a abordat tratamentul de evaluare în vamă a autoturismelor prototip și a serviciilor de dezvoltare furnizate de un producător în timpul producției de mașini produse în serie, precum și al comisioanelor de cumpărare.

În concluzie, recomandăm importatorilor să acorde o atenție sporită valorii în vamă a mărfurilor importate, mai ales în ceea ce privește costurile care trebuie adăugate cum ar fi redevențele și drepturile de licență sau ajustările ulterioare de prețuri de transfer.

Autori: Mihai Petre, Director, Global Trade, EY România

Cosmin Dincă, Manager, Global Trade, EY România