Studiu EY: 43% dintre liderii de business se confruntă cu lipsa de angajament a consiliilor de administrație pentru asumarea impactului de mediu, social și de bună guvernanță

Studiul anual EY Long-Term Value and Corporate Governance a evidențiat o majorare semnificativă, de la 66% la 84%, a numărului de executivi și consilii de administrație care au declarat că pandemia COVID-19 a crescut așteptările consumatorilor, ale salariaților, ale autorităților și societății în general în privința asumării de către companii a impactului social, a sustenabilității în raport cu mediul înconjurător și a dezvoltării incluzive.

Cu toate acestea, studiul a identificat o creștere de la 28% la 43% a numărului de respondenți care au indicat o lipsă de angajament din partea consiliilor de administrație față de luarea unor decizii care să integreze pe deplin factorii de mediu, sociali și de bună guvernanță (ESG) în vederea creării de valoare pe termen lung. 55% dintre respondenți au declarat că există diferențe de opinie semnificative în rândul conducerii cu privire la modalitatea de găsire a unui echilibru între aspectele pe termen scurt, pe de-o parte, și investițiile pe termen lung și creșterea durabilă, pe de altă parte. Acest procent sare la 68% în cazul președinților și al membrilor neexecutivi din consiliile de administrație.

Studiul, care a sondat 200 de persoane din top management, din 15 țări europene și 25 de sectoare de activitate, a constatat o tensiune între avantajele oferite de strategiile organizaționale bazate pe factorii ESG pentru o creștere incluzivă pe termen lung și disponibilitatea liderilor de a sprijini aceste strategii prin intermediul guvernanței corporative. 66% din totalul liderilor consideră că principalele două avantaje ale integrării factorilor ESG în strategia organizațională sunt, în primul rând, valoarea pe termen lung obținută prin intermediul noilor produse și servicii bazate pe ESG și, în al doilea rând, reziliența la riscurile ESG. 83% dintre respondenți au declarat că și-ar dori raportarea obligatorie a indicatorilor de performanță ESG în conformitate cu standarde globale.

Majoritatea respondenților (82%) sunt de părere că au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește introducerea mijloacelor de control și a sistemelor de management al riscului necesare pentru gestionarea riscurilor ESG semnificative. Potrivit respondenților, principalele două obstacole care împiedică organizațiile să își realizeze obiectivele ESG sunt, pe plan extern, incertitudinea economică pe termen scurt (85%) și, pe plan intern, absența angajamentului din partea consiliului de administrație (43%).

Massimo Bettanin, Partener Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România: „Comparativ cu câțiva ani în urmă, ESG face parte acum din discuțiile zilnice în mediul de business, la toate nivelurile organizației, dar și cu stakeholderii externi. Totuși, atenția sporită acordată factorilor ESG poate produce rezultate tangibile și pe termen lung numai dacă aceştia fac parte integrantă din strategia de afaceri și din cadrul general de guvernanță al organizației.”

Analiza constată că, pentru ca organizațiile să aibă succes în valorificarea oportunităților asociate cu ESG, consiliile de administrație trebuie să își consolideze guvernanța prin intermediul unui nou model de funcționare a consiliului, o nouă componență și noi abilități, prin abordări inovative în ceea ce privește recompensarea și remunerarea și prin raportări ESG eficace și implicarea investitorilor.

Andrew Hobbs, lider EY pentru politici publice în zona EMEIA, a declarat: „Abordările robuste și inovative privind guvernanța corporativă sunt esențiale pentru a prelua inițiativa în domeniul ESG. Acesta va fi un proces de evoluție pentru multe companii, în contextul în care conducerile executive sunt tot mai orientate către clienți și alți actori cointeresați, în timp ce perspectiva consiliilor de administrație se concentrează asupra acționarilor. Există în prezent o reală susținere față de obligativitatea rapoartelor de sustenabilitate, crucială pentru responsabilizarea consiliului de administrație. Pe multe piețe se fac demersuri semnificative în vederea impunerii publicării informațiilor ESG și sporirii valorii raportărilor, printre acestea numărându-se și Uniunea Europeană, prin inițiativa financiară alocată sustenabilităţii. Suita standardelor de raportare ESG avute în vedere în cadrul acesteia va cataliza „înverzirea” piețelor de capital din UE”.